V uplynulých dnech proběhla na území MAS Partnerství venkova, z. s. výsaba zeleně v rámci projektu Klimagreen. 

"Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (Klimagrün/Klimagreen) je název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), který je realizován v rámci programu „Milión stromů pro krajinu" spoluprací regionálních samospráv, sdružení místních akčních skupin a dalších partnerů.

Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Díky projektu tak na území Jihomoravského kraje (na území všech místních akčních skupin Jihomoravského kraje) dojde k modelovým výsadbám zeleně (ovocných i neovocných stromů a keřů), které budou založeny a posléze sledovány ve vztahu ke klimatickým změnám.

Z území MAS Partnerství venkova, z. s. byly vybrány 2 lokality pro výsadbu. Jedna lokalita je ve městě Velké Opatovice (areál ZŠ), druhá se nachází v obci Šebetov (areál MŠ). Pro každou výsadbu byl zpracován tzv. výsadbový pasport, kde se nacházejí důležité informace pro výsadbu.

Ve Velkých Opatovicích proběhla výsadba dne 5. 15. 2018 (ukázka- foto 1, 2, 3, 4, 5), v Šebetově se výsadba konala 6. 12. 2018 (ukázka - foto 1, 2, 3, 4, 5). 

Výsadbu zajistil vybraný dodavatel a jelikož byly pro výsadbu vybrány lokality nacházející v areálech ZŠ (Velké Opatovice) a MŠ (Šebetov), zapojili se do výsadby také děti a žáci, kteří rovněž přiložili ruku k dílu a ochotně pomohli stromy zasadit. Vedle dětí a žáků se výsadby účastnili také pedagogiští pracovníci, zástupci obcí a samozřejmě zaměstnanci obcí, kteří také odvedli velký kus práce.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich čas i obětavost, které si velmi vážíme..

Více o projektu Klimgreen se můžete dočíst ve Zpravodaji MAS 2018.