V.Opatovice MKC zimni z.jpg

Až do 30. dubna 2019 můžete poslat hlas na www.cestamipromen.cz/hlasovani proměně, kterou si vyberete na těchto webových stránkách. Zároveň už nyní můžete přihlašovat do dalšího ročníku Má vlast proměny, které vás oslovily a máte zájem o jejich celostátní propagaci. Za Jihomoravský kraj je do 10. ročníku přihlášeno 13 proměn. Ani jedna z nich zatím nefiguruje na předním místě, jak jsme tomu byli zvyklí (2017: 2. místo oranžerie v Lomnici, 2018: 5. místo kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lomnici). Proto si Vás, vážené čtenáře, dovoluji oslovit o podporu zejména proměny č. 18 – Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích. Bylo vybudováno na místě vyhořelé části zámku podle návrhu Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a otevřeno v r. 2007. Je považováno za unikátní stavbu po stránce architektonické i expoziční. Východně od toho centra je dosud neobnovená budova zámecké zimní zahrady, která po požáru dostala jen zastřešení. Pokud obsadí proměna č. 18 přední místo, bude jednodušší prosadit obnovu zimní zahrady. Občané Velkých Opatovic by konečně měli vhodné kulturní zázemí a Moravské kartografické centrum by získalo důstojné prostory pro konání přednášek a výstav.

Hlasuje se tak, že ťuknete do puntíku u č. 18 a na konci všech obrázků-proměn potvrdíte Hlasovat. Děkuji Vám za podporu!

Dagmar Fetterová, emeritní pracovník Národního památkového ústavu v Brně