Výsledky týkající se výběru projektů podaných na MAS v rámci Výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. – Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I. jsou k dispozici zde.