Semináře rámci Programu EFEKT 2 /MPO/

  • Olomouc: 28. srpna 2018 (pro zástupce veřejné správy)
  •  Brno: 29. srpna 2018 (pro zástupce podnikatelských subjektů)

Povinné přílohy k žádosti o dotaci v rámci IROP