MAS Partnerství venkova, z. s. dne 26. 3. 2018 vyhlásí 3 výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). 

 Výzvy budou vyhlášeny pro 3 opatření:

Opatření č.1 Sociální podnikání – neinvestice. Podrobnosti zde 

Opatření č.2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů. Podrobnosti zde

Opatření č.4  Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity. Podrobnosti zde.

 

MAS bude pořádat semináře pro žadatele. O jejich termínu budeme informovat.