Povinné přílohy k žádosti o dotaci v rámci IROP

Jelikož se blíží vyhlášení výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), upozorňujeme všechny ty, kteří budou chtít podat žádost o dotaci, aby si včas zajistili povinné přílohy, které jsou součástí žádosti o dotaci (tj. podávají se společně se žádostí). Přílohy, které jsou relevantní k jednotlivým opatřením, naleznete v záložce Výzvy MAS - Avíza výzev v IROP. V případě Vašeho zájmu si můžete domluvit konzultaci s pracovníky kanceláře MAS.