Integrovaná strategie území (ISÚ) neboli Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Partnerství venkova

Co je to komunitně vedený místní rozvoj?

Komunitně vedený místní rozvoj je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí. Postupy by měly být v souladu se Strategií Evropa 2020.
Komunitně vedený místní rozvoj je:
 
a)    zaměřen na konkrétní subregionální území – území MAS;
b)    zapojením místních akčních skupin složených ze subjektů, které zastupují                veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací              úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná          z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv
c)    uskutečňován na základě integrovaných a víceodvětvových strategií
       komunitně vedeného místního rozvoje zaměřených na dotčenou oblast;
d)    koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní
       prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.
Aktuality
Co jsou integrované nástroje
Seznamte se s integrovanými nástroji, jedním z nichž je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Pozvánka na seminář
Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi, 31. říjen 2017, Kulturní dům, Křtěnovská 157, Olešnice
Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
Význam místních akčních skupin v kontextu ČR
Veletrh dotačních příležitostí také v Hradci Králové
4. října 2017 9:00–15:00
Veletrh dotačních příležitostí
14. září 2017, 9:00–15:00, Liberec
Náhodné fotografie
P7314435 P1010618 DSC05154
Novinky e-mailem
EU