LEADER+

Základní informace o programu LEADER+

LEADER+ - základní informace

LEADER+ je program Evropské unie realizovaný v členských zemích. Jak se na něm mohou podílet nově vstupující členové? Co najdete na těchto stránkách?

LEADER+ je program Evropské unie realizovaný v členských zemích v tomto programovacím období (2000 - 2006). Je to současně iniciativa navazující na předcházející programy LEADER I (1991 - 1994) a LEADER II (1994 - 1999). Nově vstupující členové se k ní v této fázi nemohou přihlašovat ani z ní čerpat finanční prostředky na projekty.

Mikroregiony z České republiky se již od roku 2002 mohou na tento program chystat v rámci Programu obnovy venkova v dotačním titulu 7, kde mohou předkládat projekty sepsané v souladu s LEADERem+. V rámci této možnosti uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2002 také řadu školení a přednášek, které vysvětlovaly cíle programu LEADER+, které do velké míry korespondují s naším Programem obnovy venkova. Cílem LEADERu+ je podporovat obyvatele venkovských oblastí v tom, aby se vzájemnou spoluprací realizovanou na bázi partnerství vypořádali s novými problémy, kterým venkovské oblasti v souvislosti se změnami v zemědělství v důsledku reforem Společné zemědělské politiky (CAP - Common Agriculture Policy), s rostoucími nároky spotřebitelů na kvalitu zboží, s rostoucím povědomím o problematice životního prostředí, se stále těsnější integrací světové ekonomiky a v souvislosti s rychlým šířením a využíváním nových technologií čelí. Hlavním cílem programu LEADER+ je, aby se představitelé venkovských oblastí zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, a současně podporovat zavádění nových integrovaných, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

V současné době má program LEADER+ ve své gesci Ministerstvo zemědělství, neboť LEADER+ představuje jedno podopatření v rámci jeho Operačního programu. V tomto podopatření se předpokládá, že v roce 2004 bude vybráno 10 pilotních regionů, které budou podpořeny částkou zhruba 2 mil. korun na jeden rok v období 2004 - 2007. Informace o uchazečských regionech (tzv. místních akčních skupinách, LAG - Local Action Group) jsou také k dispozici na stránkách Fóra obnovy venkova, stejně jako informace o některých zahraničních LAG, které by rády navázaly spolupráci se svými protějšky v ČR. Jako první krok pro zahájení této spolupráce uspořádal Spolek pro obnovu venkova ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství setkání místních akčních skupin v Klatovech. Zúčastnilo se ho celkem cca 200 lidí. Přijeli zástupci 18 zahraničních místních akčních skupin z Finska, Irska, Rakouska a Německa. Za českou stranu se setkání účastnilo 12 mikroregionů. Troufáme si říci, že tyto mikroregiony co do připravenosti stojí daleko před ostatními kandidátskými zeměmi a věříme, že si v tomto směru udrží své prvenství.

Tyto stránky vznikají péčí členů a příznivců Spolku pro obnovu venkova. Jejich cílem je být zdrojem informací o programu LEADER+ pro Českou republiku. Věříme, že s jejich obsahem budete spokojeni a těšíme se na Vaše reakce.

Přejeme Vám hodně úspěchu v programu LEADER+.

Aktuality
Co jsou integrované nástroje
Seznamte se s integrovanými nástroji, jedním z nichž je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Pozvánka na seminář
Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi, 31. říjen 2017, Kulturní dům, Křtěnovská 157, Olešnice
Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
Význam místních akčních skupin v kontextu ČR
Veletrh dotačních příležitostí také v Hradci Králové
4. října 2017 9:00–15:00
Veletrh dotačních příležitostí
14. září 2017, 9:00–15:00, Liberec
Náhodné fotografie
DSC_7365 P4036265 P7314520
Novinky e-mailem
EU