Orgány MAS

Složení orgánů MAS od 12. 2. 2015

Valná hromada = nejvyšší orgán spolku. Tvoří ji všichni členové MAS. Její jednání je upraveno jednacím řádem.

Statutárním orgánem je předseda MAS - Obec Vísky zastoupená Ing. Stanislavem Kambou.

Řídící výbor je řídícím orgánem MAS. Jeho jednání je upraveno jednacím řádemSložení výboru:

 Člen  Zástupce   Sektor
 LEDEKO a.s.  Ing. Stanislav Šaršon      soukromý
 Obec Vísky  Ing. Stanislav Kamba  veřejný
 SK Cetkovice  Mgr. Petr Horák  NNO
 Orel jednota Velké Opatovice  Jiří Korbel  NNO
 ZŠ Letovice  Mgr. Miloš Randula  veřejný
 ŘKF Velké Opatovice  Mgr. Miroslav Hřib  NNO
 KORDO s.r.o.  Jitka Pospíšilová  soukromý

Revizní komise kontroluje hospodaření a monitoruje činnost MAS. Její jednání je upraveno jednacím řádemSložení komise:

 Člen  Zástupce   Sektor
 FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"  Radovan Plšek  NNO
 ZŠ a MŠ Křetín  Mgr. Ivana Pfefrová  veřejný
 MS Ochoza Vlkov  Luděk Elbl  NNO

Výběrová komise posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kriterií je doporučuje řídícímu výboru ke schváleníSložení komise:

 Člen  Zástupce  Sektor
 AGROSPOL, a.d.  Ing. Ladislav Menšík  soukromý
 Ing. Petr Poláček  Ing. Petr Poláček  soukromý
 Mikroregion Letovicko  Mgr. Bc. Monika Trlíková  veřejný
 Svazek obcí Malá Haná  Ing. Zdeněk Toul  veřejný
 ŠOV Vísky  Ing. Leopold Širůček  NNO

Barevně je znázorněna příslušnost člena ka zájmové skupině:

  • zemědělské podnikání
  • volnočasové aktivity
  • vzdělávání
  • místní samospráva
  • nezemědělské podnikání

 

 

Aktuality
Co jsou integrované nástroje
Seznamte se s integrovanými nástroji, jedním z nichž je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Pozvánka na seminář
Pozemkové úpravy - zkušenosti s realizacemi, 31. říjen 2017, Kulturní dům, Křtěnovská 157, Olešnice
Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
Význam místních akčních skupin v kontextu ČR
Veletrh dotačních příležitostí také v Hradci Králové
4. října 2017 9:00–15:00
Veletrh dotačních příležitostí
14. září 2017, 9:00–15:00, Liberec
Náhodné fotografie
P1010784 P1000438 P1000732
Novinky e-mailem
EU