Milion stromů

milion stromu

Iniciativa Milion ovocných stromů pro krajinu vzešla ze společné snahy místních akčních skupin o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.

Pilotní aktivity iniciativy Milion ovocných stromů pro krajinu byly odstartovány na základě spolupráce MAS v Jihomoravském kraji, kdy v rámci realizace projektu „Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020“ byla vytvořena společná Metodika výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a také webové stránky projektuwww.milionstromu.cz.

Projekt, jehož nositelem je Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje, byl realizován za podpory Jihomoravského kraje. 

www.milionstromu.cz

_________________________________________________________________

Chcete se pochlubit vlastní výsadbou ovocných dřevin?

Nahrajte fotky a vyplňte formulář na adrese www.milionstromu.cz/pridat-vysadbu a vaše stromky přiblíží počítadlo zase o krůček blíže k cílovému milionu!

_________________________________________________________________

Plánujete výsadbu? Pomozte nám rozšířit zásobník!

Prosíme všechny potenciální zájemce z území MAS, kteří uvažují o výsadbě ovocných dřevin na svých pozemcích, aby vyjádřili svůj zájem prostřednictvím dotazníku.

Záměry budou zařazeny do zásobníku projektů, který poslouží jako podklad pro získávání další podpory pro výsadbu.