Členové MAS

Úplný seznam členů MAS a návod, jak se stát členem.

Soukromý sektor: 

Subjekt

Právní forma

Sídlo

LEDEKO, a.s.

akciová společnost

Pražská 76, 679 61 Letovice

25308785

AGROSPOL, a. d.

družstvo

Knínice u Boskovic 106, 679 34

49447564

Josef Mahel

zemědělský  podnikatel - FO

Drválovice 27, 679 61 Letovice

64338185

KORDO s.r.o.

společnost s ručením omezeným 

Pražská 870, 679 61 Letovice

63475537

EKOTERM CZ s.r.o.

společnost s ručením omezeným

Pražská 870, 679 61 Letovice

25307002

Tomáš Toul

zemědělský  podnikatel - FO

Míchov 13, 679 61 Letovice

18544215

Ing. Petr Poláček

FO podnikající dle jiných zák. než  živ. zák. a zák. o zemědělství

Horní Smržov 77, 679 61 Letovice

49462946 

Hana Pokorná

FO podnikající dle živnostenského zákona

Sulíkov - Vřesice 35,679 62 

76183009

Josef Havránek

zemědělský  podnikatel - FO

Svárov 3, 679 63 Velké Opatovice

75137968

Josef Hartl

FO podnikající dle živnostenského zákona

Světlá 95, 679 63 

13712080

Ing. Jaromír Rosenberg

zemědělský podnikatel - FO Šebetov 227, 679 35 03740625

Ing. Lubomír Rosenberg

zemědělský podnikatel - FO Šebetov 60, 679 35 47882012

 

Veřejný sektor:

Subjekt

Právní forma

Sídlo

Mikroregion Letovicko

svazek obcí

Masarykovo nám. 210/19, 679 61 Letovice

70844160

Svazek obcí Malá Haná 

svazek obcí

Náves 168, 679 38 Cetkovice

70972818

Obec Vísky

obec

Vísky 96, 679 33 

00281263

ZŠ Letovice

příspěvková organizace 

Komenského 902/5, 679 61 Letovice

62072897

MŠ Cetkovice

příspěvková organizace

Školní 204, 679 38 Cetkovice

70990239

ZŠ a MŠ Křetín

příspěvková organizace

Křetín 142, 679 62  

75021528

 

Soukromý sektor:

Subjekt

Právní forma

Sídlo

FAN-CLUB "BOP KŘETÍNKA"

spolek

Sadová 1044/5, 679 61 Letovice

26542374

SDH Horní Smržov

organizační jednotka sdružení

Horní Smržov 139, 679 61 Letovice

71737707

Škola obnovy venkova Vísky

spolek

Vísky 94, 679 33

22745882

Orel jednota Velké Opatovice

organizační jednotka sdružení

Pod Strážnicí 741, 679 63 Velké Opatovice

75042070

Římskokatolická farnost Velké Opatovice

církevní organizace

nám. Osvobození 10,     679 63 Velké Opatovice

62075225

MS Ochoza Vlkov

spolek

Meziříčko 3, 679 61 Letovice

72065109

SK Cetkovice

spolek

Nádražní 198, 679 38 Cetkovice

43421008

TJ Sokol Vanovice

spolek

Vanovice, 679 33

43420923

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice

pobočný spolek Žleb 278, 679 63 Velké Opatovice 22611533

 

Jak se stát členem MAS Partnerství venkova, z. s.?

MAS Partnerství venkova, z. s. je otevřeným partnerstvím podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru. Členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která

  1. má na území působnosti MAS Partnerství venkova, z. s. trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo zde jinak prokazatelně místně působí,
  2. souhlasí se stanovami a s cíli MAS. 

Vyplněnou přihlášku je třeba doručit na adresu kanceláře MAS.

Stanovy můžete přečíst zde.

Přihláška s pokyny pro vyplnění a odevzdání: