Výzvy MAS

MAS Partnerství venkova vyhlásila svou první výzvu k předkládání žádostí o dotaci v roce 2009. Následně byly v roce 2010 vypsány výzvy dvě a poté v období 2011 - 2014 vyhlásila MAS v každém roce vždy jednu výzvu. Naše MAS v tomto období podpořila 63 projektů, které finančně podpořila částkou více než 35 mil. Kč. Nejvíce projektů řešilo problematiku občanské vybavenosti a také úpravy veřejných prostranství a komunikací v obcích. Nejpočetnější skupinou žadatelů byly obce, o dotaci pak žádaly také firmy, neziskové organizace nebo církve.