Výzvy MAS

MAS Partnerství venkova vyhlásila svou první výzvu k předkládání žádostí o dotaci v roce 2009. Následně byly v roce 2010 vypsány výzvy dvě a poté v období 2011 - 2014 vyhlásila MAS v každém roce vždy jednu výzvu. Naše MAS v tomto období podpořila 63 projektů, které finančně podpořila částkou více než 35 mil. Kč. Nejvíce projektů řešilo problematiku občanské vybavenosti a také úpravy veřejných prostranství a komunikací v obcích. Nejpočetnější skupinou žadatelů byly obce, o dotaci pak žádaly také firmy, neziskové organizace nebo církve.

2019

OPZ

Žadatel: Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková organizace

Název projektu: Letní příměstské tábory v Letokruhu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010398

Od 5. srpna 2019 začal letní příměstský tábor Na skok umělcem realizovaný Střediskem volného času v Letovicích. Každý týden navštěvuje aktivity Letokruhu více jak 650 dětí a dospělých. V letošním roce bude probíhat 29 táborů. Letokruh nabízí zájmové kurzy a kroužky, semináře, výtvarné a řemeslné dílny, výukové programy pro školy, soutěže i různorodé akce, tábory a pobyty. Další tábory, které se během léta uskuteční, jsou: Starověké Řecko, Škola kouzel, Fotbalové soustředění, Zvěrokruh s Májou a Dančou, Workout summer, #bavsesletorkuhem. Díky podpoře z ESF, MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost rodiče platí snížené ceny za realizované příměstské tábory v letech 2019 – 2021.

IMG 20190805 084659       IMG 20190805 085045IMG 20190805 085028

PRV

Žadatel: Michal K.

Název projektu: Modernizace Beboší farmy - nákup mechanizace na udržování pastvin, výrobu píce a úklid podestýlky

Registrační číslo projektu: 18/002/19210/564/166/003284

 • Porízení malotraktoru s dvoububnovou sekačkou, obracečem a malou nákladní plošinou
 • Způsobilé výdaje: 549 860 Kč
 • Dotace: 384 902 kč

Obrázek1Obrázek2

Žadatel: Daniel V.

Název projektu: Modernizace vybavení farmy

Registrační číslo projektu: 18/002/19210/564/166/003289

 • Pořízení válců Cambridge
 • Způsobilé výdaje: 209 000 Kč
 • Dotace: 104 500 kč

IMG 20190814 091547 1

Žadatel: Přemysl J.

Název projektu: Investice do modernizace technologie

Registrační číslo projektu: 18/002/19210/564/166/003287

 • Pořízení optimalizační krátící pily s ukládacím zařízením a třídícím dopravníkem
 • Způsobilé výdaje: 1 119 750 Kč
 • Dotace: 559 875 Kč

IMG 20190814 105855 6IMG 20190814 105904 4

Žadatel: LEDEKO, a.s.

Název projektu: Vybavení stravovacího provozu

Registrační číslo projektu: 18/002/19210/564/166/003270

 • Pořízení vybavení do stravovacího provozu - kotel - např. pro vaření polévky, těstovin, knedlíků, konvektomat - pro výrobu kvalitních jídel, chladicí vitrína - pro uchování nabízených produktů, mrazící box - skříň ( k uchování ingrediencí k výrobě jídel), mikrovlnná trouba k ohřevu jídel, kávovar.
 • Způsobilé výdaje: 464 377 Kč
 • Dotace: 162 531 Kč

4123


2012

SPL: Projekty realizované v rámci výzvy MAS 2012/01

Žadatel: Obec Malá Roudka

Název projektu: Realizace veřejných prostranství v obci Malá Roudka

Popis projektu: Cílem projektu bylo zlepšení vzhledu obce. Byla zrealizována výsadba 3 ks ovocných stromů a vybudování 2 ks veřejného solárního osvětlení. Další výdaje připadly na zrekonstruování výletiště ve Skočově Lhotě. Byla obnovena komunikace k výletišti a vybudovalo se posezení pod lípou. Dále byla zakoupena benzínová a bubnová sekačka.

Celkové náklady projektu: 501 120,-

Dotace: 334 080,-

    


 

Žadatel: Obec Šebetov

Název projektu: Digitalizace kina Šebetov

Popis projektu: Cílem projektu bylo zlepšení občanské vybavenosti v oblasti kulturní infrastruktury. Hlavním předmětem byla digitalizace kina v Šebetově podle normy E-cinema. Pro zachování kina byla nutná koupě zesilovače, dataprojektoru, objektivu a blue-ray přehrávače.

Celkové náklady projektu: 214 775,-

Dotace: 142 000,-

    


 

Žadatel: Obec Křetín

Název projektu: Zlepšení podmínek pro děti a úspora energií v budovách ZŠ a MŠ Křetín

Popis projektu: Výsledkem projektu byla výměna oken v budově ZŠ Křetín a dále výměna oken a nákup zařízení na odvlhčování v budově MŠ Křetín. Cílem projektu tedy bylo dosažení úspor energie.

Celkové náklady projektu: 973 200,-

Dotace: 640 690,-

 

    


 

Žadatel: Tomáš Toul

Název projektu: Nákup třídiče obilovin

Popis projektu: Předmětem projektu byl nákup universálního síťového třídiče pro posklizňovou úpravu obilovin.

Celkové náklady projektu: 210 000,-

Dotace: 69 421,-

        


 

Žadatel: Agrospol, argádní družstvo

Název projektu: Technika pro kejdu - nákup kejdovače

Popis projektu: V rámci projektu byl pořízen nový mechanizační prostředek pro přepravu a aplikaci tekutých statkových hnojiv.

Celkové náklady projektu: 2 040 000,-

Dotace: 544 000,-


 

Žadatel: Farní sbor ČCE ve Vanovicích

Název projektu: Záchrana věží evangelického kostela ve Vanovicích

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na ochranu kulturního dědictví venkova. Věže, které stojí symetricky v průčelí kostela, byly z funkčního a statického hlediska vážně ohroženy a jejich stav bylo možné označit za havarijní. Proto bylo nezbytně nutné opravit věž kostela.

Celkové náklady projektu: 1 997 241,-

Dotace: 978 648,-

   


 

Žadatel: Obec Úsobrno

Název projektu: Památník obětem první a druhé světové války v obci Úsobrno

Popis projektu: Cílem projektu byla celková renovace památníku obětem první a druhé světové války stojícího na malebném místě v centrální části obce Úsobrrno.

Celkové náklady projektu: 339 905,-

Dotace: 250 590,-

    


 

Žadatel: Agrospol, argádní družstvo

Název projektu: Stáje pro prasata Vanovice - technologie

Popis projektu: Předmětem projektu byl nákup automatického krmného boxu včetně montáže.

Celkové náklady projektu: 598 255,-

Dotace: 197 770,-

    


 

Žadatel: SDH Drválovice

Název projektu:  Hasiči Drválovice pro úsporu energií

Popis projektu: Stav víceúčelové budovy v Drválovicích hlavně po stránce energetické náročnosti  byl neúnosný. Z toho důvodu byla předmětem předkládaného projektu výměna všech oken. Dále zateplení stropu nad všemi prostorami minerálních plstí a instalace 3 ks solárních světel nad vchody i přístupovým schodištěm.

Celkové náklady projektu: 149 189,-

Dotace: 119 351,-

    

Žadatel: Josef Havránek
 
Název projektu: Nesený otočný pluh
 
Popis projektu: Předmětom projektu byl nákup zemědělské kolové techniky mladým zemědělcem, který zároveň splňuje požadavek statutu ekologického zemědělce.
 
Celkové náklady projektu: 260 150,-
 
Dotace: 107 500,-
 

 

 

2011

SPL: Projekty realizované v rámci výzvy MAS 2011/01

Žadatel: Obec Skrchov

Název prjektu: Realizace prostranství v centru obce Skrchov

Popis projektu: Cílem  projektu  bylo zlepšit  vzhled, zabezpečit udržování  pořádku   v centrální části obce a vybudovat bezpečné místo pro hry dětí, pro sport i setkávání občanů a rekreantů z obce i okolí.

Celkové náklady projektu: 507 000,-

Dotace: 380 250,-

Fiche: 1

      


 

Žadatel: Obec Světlá

Název projektu: Bezpečnějčí náves v obci Světlá

Popis projektu: V rámci projektu byl na tomto prostranství vybudován chodník pro chodce, parkoviště, obslužná komunikace. Tento prostor byl také ozeleněn. Realizací projektu se odstranili oba nedostatky tohoto prostoru. Především se zvýšíla bezpečnost chodců, ale i řidičů, a provedením všech plánovaných úprav vznikla estetická náves hodná moderní vesnice.

Celkové náklady projektu: 1 866 000,-

Dotace: 1321 750,-

Fiche: 1

    


 

Žadatel: Arboretum Borotín

Název projektu: Vybudování odpočinkového místa se zázemím v Arboretu Borotín

Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování odpočinkového místa se zázemím na území areálu. Toto zázemí tvoří nový dřevěný altán, který má půdorys čtvercového tvaru.

Celková výše projektu: 568 000,-

Dotace: 499 840,-

Fiche: 1

     


 

Žadatel: Obec Malá Roudka

Název projektu: Regenerace zeleně v obci Malá Roudka - Skočova Lhota

Popis projektu: Cílem projektu bylo regenerace zeleně v obci i na území její části. Jednalo se o odstranění přerostlé a zanedbané zeleně. Byla také pořízena technika na údržbu zeleně v obci. Hlavní myšlenkou bylo vnést kvetoucí rostliny do obce a tím zvýšit estetičnost veřejného prostranství.

Celková výše projektu: 1 054 335,-

Dotace: 755 606,-

Fiche: 1

    


 

Žadatel: TJ Sokol Vísky

Název projektu: Modernizace sportovního hřiště a sokolovny Vísky

Popis projektu: Cílem proketu byla modernizace víceúčelového sportovně kulturního objektu  Sokolovny  ve Vískách. Dále  instalace umělého  zavlažování  a vybudování střídaček na fotbalovém hřišti.

Celková výše projektu: 574 000,-

Dotace: 499 380,-

Fiche: 2


 

Žadatel: SDH Vanovice

Název projektu: Modernizace hasičské zbrojovny v obci Vanovice

Popis projektu: Předmětem  projektu  bylo  nahrazení  původních dřevěných oken a dveří  plastovími, tímto došlo k  zajištění  možnosti celoročního využívání  budovy a zlepšení jejího vzhledu  uprostřed  návsi. Dále byla realizována malá  posilovna  v zasedací části místnosti.

Celková výše projektu: 132 000,-

Dotace: 118 8000,-

Fiche: 2

    


 

Žadatel: Arboretum Borotín

Název projektu: Přestavba výstavního pavilonu na výceúčelový objekt

Popis projektu: Občanské sdružení Arboretum Borotín si kladlo za cíl pavilon přestavět a využívat jej celoročně.

Celková výše projektu: 1 546 290,-

Dotace: 999 935,-

Fiche: 2

    


 

Žadatel: Obec Lazinov

Název projektu: Hasičská zbrojnice v Obci Lazinov

Popis projektu: Předmětem projektu bylo vybudování hasičské zbrojnice v obci Lazinov. Dále byly provedeny nezbytné parkové úpravy v okolí nově vybudované hasičské zbrojnice.

Celková výše projektu: 1 869 120,-

Dotace: 1 370 688,-

Fiche: 2

    


 

Žadalel: Obec Cetkovice

Název projektu: Vybudování multifunkčních prostor v budově OÚ Cetkovice

Popis projektu: Hlavním   cílem  projektu  bylo  vybudování  multifunkčních  prostor  v podkroví budovy Obecního úřadu v Cetkovicích. V podkroví vznikla jedna větší místnost, kde byla přesunuta obecní knihovna.

Celková výše projektu: 1 167 819,-

Dotace: 846 688,-

Fiche: 2

    


 

Žadatel: Hotel Dermot a. s.

Název projektu: Modernizace vybavení a úprava okolí Agrocentra ohrada

Popis projektu: Předmětem projektu bylo dovybavení kuchyně agrocentra, které bude směřovat k úspornějšímu a efektivnnějšímu skladování a zmražování potravin. Zlepšení konkurenceschopnosti v oblasti gastronomie.

Celková výše projektu: 1 080 000,-

Dotace: 531 000,-

Fische: 3

    


 

Žadatel: Agrospol, agr. druž.

Název projektu: Nákup sklízeče rybízu

Popis projektu: Předmětem projektu bylo nákup půlřádkového přívěsného sklízeče rybízu. Jedná se o moderní metodu sklízení ovoce. Půlřádkové sklízeče jsou vybaveny sklízecím ústrojím sestávajícím pouze z jednoho sestřasače.

Celková výše projektu: 960 000,-

Dotace: 304 000,-

Fiche: 4

    

2010

SPL: Projekty realizované v rámci výzev MAS 2010/01 a 2010/02

Žadatel: OBEC VANOVICE

Název projektu: Modernizace kulturního domu v obci Vanovice

Popis projektu: Projekt Modernizace kulturního domu v obci Vanovice spočívala v provedení nutných vnitřních a vnějších stavebních úprav a doplnění potřebného vybavení pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Celkové výdaje projektu: 1.203.000,-

Dotace: 848.946,-

Fiche: 2


 

Žadatel: MĚSTO LETOVICE

Název projektu: Vegetační úpravy sportovního a školního areálu Letovice

Popis projektu: Projekt řeší ozelenění v okolí sportovního a školního areálu Letovice, s dopadem na snížení prašnosti a hlučnosti v přilehlých lokalitách, odclonění areálů od komunikace

Celkové výdaje projektu: 851.400,- (dle žádosti)

Dotace: 384.862,- (skutečná proplacená)

Fiche: 1


 

Žadatel: LEDEKO, a.s. Letovice

Název projektu: Boudy pro telata

Popis projektu: Jedná se o pořízení 80 ks bud pro telata

Celkové výdaje projektu: 576.000,-

Dotace: 192.000,-

Fiche:

  


 

Žadatel: OBEC CETKOVICE

Název projektu: Cetkovice pro úsporu energií

Popis projektu: Předmětem projektu je výměna oken na budově základní školy v obci Cetkovice

Celkové výdaje projektu: 738.500,-

Dotace: 475.670,-

Fiche: 2

  


 

Žadatel: OBEC ÚSOBRNO

Název projektu: Obnova vybraných místních komunikací v obci Úsobrno

Popis projektu: Obnova místních komunikací spořívá v opravách poškozených povrchů, výměně obrubníků, osazení vpustí a napojení na komunikace - ve vybraných lokalitách v obci.

Celkové výdaje projektu: 1.013.706,-

Dotace: 737.111,-

Fiche: 1


 

Žadatel: MĚSTO VELKÉ OPATOVICE

Název projektu: Revitalizace povrchu skateparkového hřiště

Popis projektu: Byla provedena revitalizace plochy, která je využívána veřejností k jíždě na skateboardu a na kolečkových bruslích a bude zde rovněž umožněno malování dětí na asfalt.

Celkové výdaje projektu: 245.411,-

Dotace: 182.013,-

Fiche: 2

  


 

Žadatel: AGROSPOL, agrární družstvo Knínice

Název projektu: Rekonstrukce zastřešení krmiště - "panelák" stř. Šebetov

Popis projektu: Bylo provedeno odstranění původní plechové střechy nad krmným žlabem, zastřešení krmiště a výběhu v paneláku. Dále byly provedeny klempířské práce k odvedení dešťové vody.

Celkové výdaje projektu: 1.473.791,-

Dotace: 491.263,-

Fiche: 4

  

2009

SPL: Projekty realizované v rámci výzvy MAS 2009/1

Žadatel: AGROSPOL, agrární družstvo

Název projektu: Stáje pro prasata - středisko Vanovice - zateplení, vnější omítky

Popis projektu: Zateplení stropu ve výkrmu prasat a porodně prasat a provedení vnějších omítek na částech obou objektů chovu prasat ve středisku Vanovice.

Celkové výdaje projektu: 562.931,-

Dotace: 189.220,-

Fiche: 4

  


 

Žadatel: OBEC VANOVICE 

Název projektu: Obnova místních komunikací v obci Vanovice

Popis projektu: Obnova spočívala v opravách poškozených povrchů, výměně obrubníků a úpravě okolí doplněním a výsadbou nové zeleně. Na její údržbu byla zakoumená malá zahradní mechanizace. 

Celkové výdaje projektu: 1.118.057,-

Dotace: 675.941,-

Fiche: 1

  

Realizované akce po dokončení

 Malohanácký řemeslný jarmark - 2010

 

 Den Země - malování dětí na vozovku   -   20.4. 2011

  

  

   


 

Žadatel: OBEC CETKOVICE 

Název projektu: CETKOVICE sportu a kultuře

Popis projektu: Bylo vybudováno víceúčelové hřiště, které bude sloužit místním obyvatelům, spolkům, organizacím i dalším návštěvníkům obce. Na hřišti se budou konat kulturní a sportovní akce. 

Celkové výdaje projektu: 2.380.000,-

Dotace: 1.700.000,-

Fiche: 2

  


 

Žadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích 

Název projektu: Obnova přístupové cesty k evangelickému kostelu a hřbitovu v obci Vanovice 

Popis projektu: Obnova cesty spočívala v opravě poškozeného povrchu, osazení nájezdových obrubníků a přeložce sloupu a telefonního vedení.

Celkové výdaje projektu: 404.258,-

Dotace: 363.832,-

Fiche: 1

  


 

Žadatel: MĚSTO LETOVICE

Název projektu: Rekonstrukce dětských hřišť

Popis projektu: Rekonstrukce dvou stávajících dětských hřišť v lokalitě letovického sídliště "U Zámku", jejich modernizace a dovybavení certifikovanými herními prvky.

Celkové výdaje projektu: 626.238,-

Dotace: 424.512,-

Fiche: 2

  


 

Žadatel: MĚSTO LETOVICE

Název projektu: Oprava místní komunikace v ul. Na Vyhlídce

Popis projektu: Oprava komunikace a chodníku, včetně povrchových odvodňovacích zařízení v ul. Na Vyhlídce, čímž dojde mj. ke zlepšení dopravní infrastruktury na území města.

Celkové výdaje projektu: 943.595,-

Dotace: 649.541,-

Fiche: 1

  


 

Žadatel: OBEC BOROTÍN 

Název projektu: ŠKOLKA MÝCH SNŮ 

Popis projektu: Provedení obnovy oken a dveří na budově MŠ, provedení výměny stávajícího vnitřního osvětlení, zásuvek a vypínačů. Pořízení nábytku - dětská lehátka, stoly se židličkami a výukové pomůcky.

Celkové výdaje projektu: 845.965,-

Dotace: 534.846,-

Fiche: 2

  


 

Žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Vísky 

Název projektu: Rekonstrukce sociálního zázemí sokolovny Vísky 

Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci sociálního zázemí v sokolovně Vísky s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Celkové výdaje projektu: 1.000.000,-

Dotace: 811.800,-

Fiche: 2

 


 

Žadatel: OBEC PAMĚTICE 

Název projektu: MODERNIZACE KULTURNÍHO DOMU V OBCI PAMĚTICE 

Popis projektu: Projekt řeší obnovu všech otvorů, rekonstrukci ústředního vytápění a sociálního zázemí.

Celkové výdaje projektu: 680.083,-

Dotace: 527.226,-

Fiche: 2

  


 

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Roubanina 

Název projektu: AKUMULAČNÍ VYTÁPĚNÍ PRO DŮM HASIČŮ 

Popis projektu: Projekt řeší obnovu všech otvorů, rekonstrukci ústředního vytápění a sociálního zázemí.

Celkové výdaje projektu: 680.083,-

Dotace: 527.226,-

Fiche: 2