Výzvy MAS Partnerství venkova, z.s.

Program rozvoje venkova (PRV)

UZAVŘENÉ VÝZVY

logo prv

Výzva č. 03/PRV

Datum vyhlášení: 25. 4. 2019

Termín příjmu žádostí o podporu - od 6. 5. 2019 do 31. 5. 2019 

Pro otevření formuláře fiche je nutné zobrazit fichi v prohlížeči Internet Explorer (nebo si dokument stáhnout do svého pc)

    Přílohy stanovené MAS:

Seznam přijatých žádostí o podporu 

     Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci výzvy č.03/PRV

     Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu v rámci výzvy č. 03/PRV

Výzva č. 02/PRV 

Vyhlášena byla v květnu 2018.

     Přílohy stanovené MAS:

Seznam přijatých žádostí o podporu 

     Seznam přijatých žádostí o podporu v rámci výzvy č.02/PRV

     Seznam vybraných/nevybraných žádostí o podporu v rámci výzvy č. 02/PRV

Výzva č. 01/PRV

Byla vyhlášena v dubnu 2017.

Operační program Zaměstnanost (OP Z)

UZAVŘENÉ VÝZVY

UZAVŘENO 3. kolo výzev - vyhlášeny byly v srpnu 2019

logo opz barevn

Číso výzvy MAS: B03/03_16_047/CLLD_16_01_096

Opatření OPZ č. 2 Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů III.

Zápis z Výběrové komise

Přijaté projekty 2019

Zápis z Rozhodovacího orgánu

Zápis RV včetně prezenční listiny

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Letovice místo příležitosti

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Podpora zaměstnanosti cílových skupin na území MAS Partnerství venkova

 

Číslo výzvy MAS: B04/03_16_047/CLLD_16_01_096

Opatření OP Z č. 3 Snazší sladění rodinného a pracovního života II.

Zápis z Výběrové komise

Přijaté projekty 2019

Zápis z Rozhodovacího orgánu

Zápis RV včetně prezenční listiny 

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Motýlci na příměstském táboře

Hodnotící tabulky věcného hodnocení - Příměstské tábory pro děti z MAS Partnerství

 

Harmonogram výzev OPZ pro rok 2019

UZAVŘENO 2. kolo výzev - byly vyhlášeny 17. září 2018:

Pozvánka k semináři

   A)  Sociální podnikání - neinvestice II

       Prezentace ze semináře pro žadatele o dotaci.

     Výsledky věcného hodnocení v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.1 Sociální podnikání-neinvestice II. - dostupné zde

     Výsledky výběru projektů v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.1 Sociální podnikání-neinvestice II. - dostupné zde

   B)    Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů II.

   C)    Snazší sladění rodinného a pracovního života I.

Pozvánka na seminář pro žadatele: 

   

Prezentace ze semináře pro žadatele o dotaci.

Výsledky věcného hodnocení v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I. 

Výsledky týkající se výběru projektů v rámci výzvy MAS Partnerství venkova, z. s. - Opatření OP Z č.3 Snazší sladění rodinného a pracovního života I. 

   D)    Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity II.

UZAVŘENO 1. kolo výzev - vyhlášeny byly v březnu 2018

 1. Sociální podnikání – neinvestice I. 

 2. Podpora vzniku pracovních míst a zaměstnatelnosti uchazečů I.

Hodnocení a výběr přijatých žádostí o podporu:

 1. Zápis z jednání výběrového orgánu MAS
 2. Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu
 3. Prezenční listina z jednání výběrového orgánu MAS z jednání výběrového orgánu MAS
 1. Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS
 2. Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu MAS

 3. Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity I.

Integrovaný regionální operační program (IROP)

VYHLÁŠENÉ VÝZVY 2019

logo irop

Harmonogram výzev IROP pro rok 2019

ZMĚNA: Od 15. července 2019 do 16. prosince 2019 jsou vyhlášeny následující výzvy:

Výzva č. 7 - Zvyšování bezpečnosti dopravy

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 19. 08. 2019 v 11:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019.Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP 

Kontrolní list pro VH 

Výzva č. 8 - Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 19. 08. 2019 ve 13:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 9 - Sociální podnikání-investice

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční ve středu 21. 08. 2019 v 11:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP 

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 10 - Investice do rozvoje sociálních služeb

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční ve středu 21. 08. 2019 ve 13:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 16.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP 

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 11 - Sociální bydlení

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 20. 08. 2019 v 11:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 19.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Výzva č. 12 - Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 20. 08. 2019 ve 13:00 hod. Svoji účast prosím potvrďte do 19.8.2019. Pozvánka a kontakty: zde

Prezentace ze semináře: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Kontrolní list pro FNaP

Kontrolní list pro VH

Interní postupy MAS Partnerství venkova, z. s. platné pro Integrovaný regionální operační program (verze 2, platnost od 24. 7. 2018)

Zápis z jednání Výběrové komise

Přijaté projekty 2019

Zápis z Rozhodovacího orgánu

 

UZAVŘENÉ VÝZVY

Dne 25. 9. 2018 vyhlásila MAS níže uvedené výzvy:

Výzva č. 1 - Zvyšování bezpečnosti dopravy

 Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 23. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

Výzva č. 2 - Budování a rekonstrukce cyklostezek včetně doprovodné infrastruktury

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 22. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

Výzva č. 3 - Sociální podnikání-investice

Pozor změna: Seminář pro žadatele je dne 25.10.2018 zrušený!

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

 Výzva č. 4 - Investice do rozvoje sociálních služeb

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční ve středu 31. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

 Výzva č. 5 - Sociální bydlení

Seminář pri žadatele o podporu se uskuteční v pondělí 29. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

 Výzva č. 6 - Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu výuky

Seminář pro žadatele o podporu se uskuteční v úterý 30. 10. 2018 ve 14:00 hod. Pozvánka zde.

 • Prezentace ze semináře pro žadatele - aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (zde)
 • Prezentace ze semináře pro žadatele - aktivita Infrastruktura základních škol (zde)

Kontrolní list pro FNaP zde

Kontrolní list pro VH zde

.Interní postupy MAS Partnerství venkova, z. s. platné pro Integrovaný regionální operační program (verze 2, platnost od 24. 7. 2018)

 

Předešlé výzvy MAS (programové období 20072014) 

V uplynulých letech vyhlašovala naše MAS jednotlivé výzvy k předkládání projektů v rámci realizace svého Strategického plánu Leader (SPL). Výsledky těchto výzev jsou uvedeny níže. Podporovány byly projekty v oblasti obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb, dále projekty podporující cestovní ruch či modernizaci zemědělských podniků. Důležitá byla také podpora projektů zabývající se ochranou a rozvojem kulturního dědictví venkova. Realizace těchto projektů z velké části přispěla k naplnění priorit a cílů, které byly pro minulé dotační období v SPL stanoveny.

Výsledky Výzvy 2014/01

Na základě bodového hodnocení byly výběrovou komisí MAS Partnerství venkova vybrány následující projekty k podpoře:

Seznam vybraných žádostí – 1. Výzva MAS 2014

 

Fiche č. 6: Partnerství venkova - ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

Číslo Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace (Kč)

6

1

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vanovicích

Rekonstrukce zvonícího stroje evangelického kostela ve Vanovicích

Vanovice

120 128

Celkem

 

 

 

 

120 128

 

Seznam nevybraných žádostí – 1. Výzva MAS 2014

 

Číslo

Fiche

Pořadí v rámci Fiche

Žadatel

Název projektu

Místo realizace projektu

Dotace (Kč)

6

2

Služby Města Velké Opatovice, s.r.o.

Výměna dřevěných dveří zámku (repliky) ve Velkých Opatovicích

Velké Opatovice

103 815

Celkem

 

 

 

 

103 815

 

2013

Výsledky výzvy 2013/01

Na základě bodového hodnocení byly výběrovou komisí MAS Partnerství venkova dne 27. 5. 2013 vybrány následující projekty k podpoře:

Seznam vybraných projektů

Celkem v rámci výzvy rozděleno: 5 963 761 Kč

 

Fiche č. 1: Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic

 

Název subjektu

 

Název projektu

 

Místo realizace

 

Požadovaná dotace

Obec Pamětice

Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Pamětice

Pamětice

304 539 Kč

Obec Cetkovice

Revitalizace veřejných prostranství v Cetkovicích

Cetkovice

887 594 Kč

Obec Křetín

Bezpečná cesta do školy

Křetín

494 040 Kč

Obec Světlá

Regenerace zeleně a obnova komunikace v obci Světlá

Světlá

311 649 Kč

CELKEM

1 997 822 Kč

 

Fiche č. 2: Partnerství venkova - občanské vybavení a služby

 

Žadatel

 

Název projektu

 

Místo realizace

 

Požadovaná dotace

Mateřská škola Letovice – Komenského 671/11, 679 61 Letovice, příspěvková organizace

Přeměna zahrady MŠ Komenského na školní přírodní zahradu

Letovice

750 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Deštná

Modernizace zázemí pro činnost SDH Deštná

Deštná

144 800 Kč

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko

Vybudování umělé lezecké stěny pro tělovýchovnou a volnočasovou aktivitu dětí, mládeže a dospělých

Velké Opatovice

214 936 Kč

Obec Malá Roudka

Malá Roudka pro občany

Malá Roudka

274 176 Kč

CELKEM

1 383 912 Kč

 

Fiche č. 3: Partnerství venkova - podpora cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství

 

Žadatel

 

Název projektu

 

Místo realizace

 

Dotace

Škola obnovy venkova Vísky

Ubytování na statku

Vísky

979 797 Kč

Hotel Dermot a.s.

Dovybavení Agrocentra Ohrada

Vísky

272 250 Kč

CELKEM

1 252 047 Kč

 

Fiche č. 4: Partnerství venkova - modernizace zemědělských podniků

 

Žadatel

 

Název projektu

 

Místo realizace

 

Požadovaná dotace

AGROSPOL, a.d., Knínice u Boskovic

Stáje pro prasata Vanovice - technologie

Vanovice

199 040 Kč

Farma Ohrada s.r.o.

Zlepšení podmínek chovu koní

Vísky

147 500 Kč

Josef Havránek

Nesený otočný pluh

Velké Opatovice, část Svárov

107 500 Kč

CELKEM

454 040 Kč

 

Fiche č. 6: Partnerství venkova - ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 

Žadatel

 

Název projektu

 

Místo realizace

 

Požadovaná dotace

Římskokatolická farnost Borotín na Moravě

Rekonstrukce kostela sv. Václava ve Vanovicích

Vanovice

518 700 Kč

Obec Borotín

Obnova kulturního dědictví v obci Borotín

Borotín

106 650 Kč

Obec Úsobrno

Památník obětem I. a II. světové války v obci Úsobrno

Úsobrno

250 590 Kč

CELKEM

875 940 Kč

 


 

Seznam nevybraných projektů

 

Žadatel

Název projektu

Místo realizace

Číslo Fiche

Obec Horní Smržov

Komunikace – výstavba RD Horní Smržov

Horní Smržov

1

Obec Vanovice

Obnova místních komunikací v obci Vanovice a Drválovice

Vanovice

1

Základní a mateřská škola Vanovice, okres Blansko, příspěvková organizace

Aby si i děti z Vanovic a Drválovic měly kde hrát

Vanovice, Drválovice

2

 

2012

Výsledky výzvy 2012/01

Na základě bodového hodnocení byly výběrovou komisí MAS Partnerství venkova dne 8. 10. 2012 vybrány následující projekty k podpoře:

Seznam vybraných projektů

Celkem v rámci výzvy rozděleno: 8.028.291,-

 

Fiche č. 1: Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
OBEC MALÁ ROUDKA Revitalizace veřejných prostranství v obci Malá Roudka Malá Roudka, Skočova Lhota 334.080,-
OBEC VÍSKY Důstojná místa pro sochy začínajících umělců s úpravou prostranství v obci Vísky 697.850,-
MĚSTO VELKÉ OPATOVICE Revitalizace parkovací plochy ve Městě Velké Opatovice Velké Opatovice 399.962,-
Celkem 1.431.892,-

 

Fiche č. 2: Partnerství venkova - občanské vybavení a služby

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
SDH Drválovice Hasiči Drválovice pro úsporu energií Drválovice 128.000,-
OBEC KŘETÍN Zlepšení podmínek pro děti a úspora energií v budovách ZŠ a MŠ Křetín Křetín 640.690,-
OBEC MÍCHOV Revitalizace objektu bývalé moštárny v Míchově Míchov 454.750,-
OBEC ŠEBETOV Digitalizace kina Šebetov Šebetov 145.600,-
OBEC HORNÍ POŘÍČÍ Vybudování dětského hřiště Horní Poříčí 456.000,-
Celkem 1.825.040,-

 

Fiche č. 3: Partnerství venkova - podpora cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
Jan Štěpánek Přestavba hospodářských budov na ubytování v soukromí Svárov 799.999,-
Celkem 799.999,-

 

Fiche č. 4: Partnerství venkova - modernizace zemědělských podniků

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
LEDEKO, a.s. Volné ustájení skotu Prostřední Poříčí 976.690,-
Agrospol, agrární družstvo Technika pro kejdu - nákup kejdovače Vanovice 544.000,-
Tomáš Toul Nákup třídiče obilovin Míchov 70.000,-
Celkem 1.590.690,-

 

Fiche č. 6: Partnerství venkova - ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
Farní sbor ČCE ve Vanovicích Záchrana věží evangelického kostela ve Vanovicích Vanovice 978.648,-
Římskokatolická farnost v Cetkovicích Obnova sakrárních staveb v Cetkovicích Cetkovice 1.402.022,-
Celkem 2.380.670,-

 

 


 

Seznam nevybraných projektů

Žadatel Název projektu Místo realizace Číslo fiche
OBEC MALÁ ROUDKA Malá Roudka pro občany Malá Roudka, Skočova Lhota 2
Letohry Letokruh Letovice 2
Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace Přeměna zahrady MŠ Komenského Letovice na Ukázkovou přírodní zahradu Letovice 2
Římskokatolická farnost Borotín na Moravě Oprava kostela sv. Václava ve Vanovicích Vanovice 6
OBEC BOROTÍN Obnova kulturního dědictví v obci Borotín Borotín 6
OBEC ŠEBETOV Obnova sousoší sv. Jana Nepomuckého v Šebetově Šebetov 6
OBEC ÚSOBRNO Památník obětem I. a II. světové války v obci Úsobrno Úsobrno 6
 

 

2011

Seznam vybraných/nevybraných žádostí - rok 2011

Na základě bodového hodnocení výběrovou komisí MAS Partnerství venkova schválila valná hromada MAS Partnerství venkova dne 27. 9. 2011 následující projekty k podpoře:

Seznam vybraných projektů

Celkem v rámci výzvy rozděleno: 7.871.667,-

 

Fiche č. 1: Partnerství venkova - obnova a rozvoj vesnic

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
Obec Skrchov Revitalizace prostranství v centru obce Skrchov Skrchov 380.250,-
Obec Světlá Bezpečnější náves v obci Světlá Světlá 1.321.750,-
Arboretum Borotín Vybudování odpočinkového místa se zázemím v Arboretu Borotín Borotín 499.840,-
Obec Malá Roudka Regenerace zeleně v obci Malá Roudka - Skočova Lhota Malá Roudka - Skočova Lhota 755.606,-
Celkem 2.957.446,-

 

Fiche č. 2: Partnerství venkova - občanské vybavení a služby

 

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
Tělováchovná jednota Sokol Vísky Modernizace sportovního hřiště a sokolovny Vísky Vísky 499.380,-
Sbor dobrovolných hasičů Vanovice Modernizace hasičské zbrojnice v obci Vanovice Vanovice 118.800,-
Arboretum Borotín Arboretum Borotín - přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový objekt Borotín 999.935,-
Obec Lazinov Hasičská zbrojnice v obci Lazino Lazinov 1.370.688,-
Obec Cetkovice Vybudování multifunkčních prostor v budově Obecního úřadu Cetkovice Cetkovice 846.668,-
Celkem 3.835.471,-

 

Fiche č. 3: Partnerství venkova - podpora cestovního ruchu a diverzifikace zemědělství

 

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
HOTEL DERMOT a.s. Modernizace vybavení a úprava okolí Agrocentra Ohrada Vísky 531.000,-
Celkem 531.000,-

 

Fiche č. 4: Partnerství venkova - modernizace zemědělských podniků

 

Název subjektu Název projektu Místo realizace Požadovaná dotace
Josef Havránek Nákup kolové techniky pro mladého zemědělce Svárov 243.750,-
Agrospol, agrární družstvo Nákup sklízeče rybízu Vanovice 304.000,-
Celkem 547.750,-

 


Seznam nevybraných projektů

Žadatel Název projektu Fiche
Obec Pamětice Zlepšení dopravní, technické infrastruktury a vzhledu obce Pamětice 1
Sbor dobrovolných hasičů Deštná Víceúčelové sportovně společenské centrum Deštná 2
Obec Křetín Výměna oken a oprava opláštění pro úsporu energií v budově ZŠ Křetín 2
Obec Vanovice Pojďme být dětem příkladem v úsporách energie 2
Amaterský fotbalový klub Letovice Rekonstrukce sociálního zařízení u fotbalového hřiště v Letovicích 2
Obec Petrov Vybavení stavebně upravené a zmodernizované víceúčelové budovy obecního úřadu Petrov 2
Obec Horní Poříčí Vybudování dětského hřiště 2
Město Velké Opatovice Bezbariérový vstup do objektu Zdravotní středisko Velké Opatovice 2
Jan Štěpánek Přestavba hospodářských budov na ubytování v soukromí 3
Ing. Antonín Rosenberg Zefektivnění polních prací, zejména setí zemědělských plodin 4
Živé muzeum o.s. Studie obnovy a revitalizace objektu bývalého panského dvora, tzv. familií ve Světlé 6

 

2010

Seznam vybraných/nevybraných žádostí - rok 2010 - Výzva č. 1

Na základě provedeného výběru Výběrovou komisí MAS Partnerství venkova dne 27. 5. 2010 schválil Programový výbor MAS a Valná hromada MAS dne 27. 5. 2010 následující seznam vybraných projektů a bylo rozhodnuto o výši finanční podpory.

Výzva 2010/01

 

FICHE č. 1 - PV - Obnova a rozvoj vesnic

Alokace: 2.693.028,-

Žadatel Název projektu Dotace
MĚSTO LETOVICE Vegetační úpravy sportovního a školního areálu Letovice 636.300,-
OBEC ÚSOBRNO Obnova vybraných místních komunikací 737.111,-
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VÍSKY U LETOVIC Revitalizace hřbitova v obci Vísky 1.319.617,-
 

Náhradník: OBEC SKRCHOV: Revitalizace veřejného prostranství okolo obecního úřadu ve Skrchově, dotace: 351.639,-


FICHE č. 2 - PV - Občanské vybavení a služby

Alokace: 1.597.929,-

Žadatel Název projektu Dotace
OBEC CETKOVICE Cetkovice pro úsporu energií 541.566,- 
MĚSTO VELKÉ OPATOVICE Revitalizace skateparkového hřiště 182.013,-
OBEC VANOVICE Modernizace kulturního domu v obci Vanovice 874.350,-

Náhradníci:

 • OBEC KŘETÍN: Rekonstrukce Sokolovny Křetín, 1. etapa - přístavba technického zázemí, dotace: 1.800.000,-
 • OBEC DEŠTNÁ: Vybudování herního zázemí pro děti v obci Deštná, dotace: 342.279,-

 


 

FICHE č. 4 - PV - Modernizace zemědělských podniků

Alokace: 992.000,-

Žadatel Název projektu Dotace
Josef Havránek Modernizace stáje skotu 800.000,-
Ledeko, a.s. Boudy pro telata 192.000,-

 


FICHE č. 5 - PV - Vzdělávání a informace

Alokace: 240.000,-

Žadatel Název projektu Dotace
OBEC VÍSKY Vzdělaný venkov - prosperita regionu 240.000,-
 

 

Seznam vybraných/nevybraných žádostí - rok 2010 - Výzva č. 2

Na základě provedeného výběru výběrovou komisí MAS Partnerství venkova dne 22. 9 2010 a následným schválením programovým výborem a valnou hromadou MAS byla vybrána k podpoře následující žádost.

V rámci výzvy byla přijata pouze 1 žádost, která byla vybrána k podpoře:

Fiche č. 4 Partnerství venkova - modernizace zemědělských podniků

 • Žadatel: AGROSPOL, agrární družstvo
 • Název projektu:  Rekonstrukce zastřešení krmiště - "panelák" stř. Šebetov
 • Požadovaná dotace: 491.263 Kč 

2009

Seznam vybraných/nevybraných žádostí - rok 2009

Na základě provedeného výběru Výběrovou komisí MAS Partnerství venkova dne 21. 9. 2009 schválil Programový výbor MAS a Valná hromada MAS dne 24. 9. 2009 následující seznam vybraných projektů a rozhodl o výši jejich finanční podpory.

Výsledky výzvy č. 1/2009

Celková částka pro 1. výzvu:  6.981.422,-

 

FICHE č. 4 - PV - Modernizace zemědělských podniků

Alokace: 2,71 % => 189.220,-

Žadatel Název projektu Dotace
Agrospol Knínice Stáje pro prasata, středisko Vanovice-zateplení, vnější omítky 189.220,-

 

 

FICHE č. 1 - PV - Obnova a rozvoj vesnic

Alokace: 31,97%  =>  2.231.966,-

Žadatel Název projektu Dotace
Obec Vanovice Obnova místních komunikací v obci Vanovice 845.589,-
Farní sbor ČCE Vanovice Obnova přístupové cesty k evangelickému kostelu a hřbitovu v obci Vanovice 363.832,-
Obec Vranová Rekonstrukce veřejných ploch v obci Vranová 373.003,-
Město Letovice Oprava místní komunikace v ulici Na Vyhlídce 649.542,-

Náhradní projekt: Obec Skrchov - Obnova prostranství u Obecního úřadu Skrchov - 98.370,-

FICHE č. 2 - PV - Občanské vybavení a služby

Alokace: 65,32% => 4.560.236,-

Žadatel Název projektu Dotace
TJ Sokol Vísky Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny Vísky 900.000,-
Obec Cetkovice CETKOVICE sportu a kultuře 1.700.000,-
Obec Horní Smržov Dětské hřiště 389.950,-
Obec Úsobrno Rekonstrukce a modernizace budovy č.p. 46 423.219,-
Obec Borotín Školka mých snů 551.255,-
SDH Roubanina Akumulační vytápění pro dům hasičů 148.500,-
Město Letovice Rekonstrukce dětských hřišť 447.312,-

Náhradní projekt: Obec Pamětice - Modernizace kulturního domu v obci Pamětice - 618.919,-

Obec Petrov, která byla výběrovou komisí zařazena na 7.místo a byla jí nabídnuta dotace ve výši cca 50% jejich požadavku, tuto nabídku odmítla.