Animace škol

Díky podpoře z OP VVV poskytuje MAS školám ve svém území zcela bezplatněkonzultace při přípravě projektových žádostí, proškolení v práci se systémem IS KP14+a metodické vedení během realizace projektů v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. 

Tato výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Na šablony v celkovém objemu 4,5 miliardy Kč mohou dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Veškeré informace a dokumenty naleznete zde.

Přehledné informace: