Animace škol

Díky podpoře z OP VVV poskytuje MAS školám ve svém území zcela bezplatně konzultace při přípravě projektových žádostí, proškolení v práci se systémem IS KP14+a metodické vedení během realizace projektů v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II

Cílem výzvy bylo podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktuální informace k Výzvě č. 02_18:063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha aktualizované k datu 15/01/2019 naleznete zde

MAS Partnerství venkova, z.s pořádá seminář k ŠABLONÁM II. - pozvánka

Inspiromat 11 – Příklady dobré praxe realizace šablon 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Ing.Ivana Štěpánová, DiS.

737/888 824