Partnerský projekt MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova

Partnerský projekt MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova

Název projektu: Kam na Boskovicku?

Termín fyzické realizace projektu:

01.03.2008 - 09.02.2010

Celkové náklady projektu:

1 999 050,00 Kč

Realizátor projektu:

MAS Boskovicko PLUS,o.s.

Partner projektu: 

MAS Partnerství venkova,o.s.

Cíle projektu:

  • Záměrem projektu bylo zvýšení návštěvnosti regionu Boskovicka formou rozvoje propagačních a informačních služeb a produktů s využitím potenciálu, přírodních krás a unikátnosti regionu.
  • V rámci projektu byly vytvořeny jednotné propagační materiály, které byly distribuovány návštěvníkům Boskovicka prostřednictvím jednotlivých informačních center pracujících na území Boskovicka.
  • Nově vytvořené materiály byly využity rovněž k propagaci regionu na veletrzích cestovního ruchu REGIONTOUR 2010 a SLOVAKIATOUR 2010.
  • Tvorba propagačních materiálů /skládačky Region Boskovicko, turistická mapa Boskovicko, turistický průvodce Region Boskovicko, multimediální DVD s videofilmem o regionu/, a jejich cílená a efektivní distribuce k návštěvníkům Boskovicka prostřednictvím jednotlivých informačních centrech na území Boskovicka.
  • Kompletní tvorba nových www stránek regionu Boskovicko - tvorba nové webové prezentace, která bude obsahovat větší počet informací, než je možné umístit do tištěných materiálů. Součástí nových www je i aktuální e-mapová služba. Výstupy www jsou provázány s fotogalerií a multimediálním CD.
  • Realizace 2 kulturních akcí, které se v dalších letech pravidelně 1x ročně opakují "Po hradech a zámcích Boskovicka" a "Otevřené rozhledny".